Bytom Odrzański
Cmentarz komunalny w Bytomiu Odrzańskim

język angielski język polski

OBITUARIES

"Hic vivunt mortŭi, hic muti loquuntur."